بنادر ایران

بنادر ایران :  با توجه به موقعیت راهبردی و ترانزیتی ایران، می‌توان فرصت‌ها و مزیت‌های زیادی را برای بنادر ترانزیتی کشور در نظر گرفت.

بنادر ایران

بنادر ایران بندرشهید رجایی – استان هرمزگان  –  شهرستان بندرعباس – فاصله تا مرکزاستان ۲۲  (KM)  – فاصله تا تهران  ۱۲۵۰ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۴۰ (KM)

بندرشهید بهشتی – استان سیستان وبلوچستان  –  شهرستان چابهار – فاصله تا مرکزاستان ۶۷۰ (KM)  – فاصله تا تهران  ۱۹۶۱ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۴۵ (KM)

بندرشهید باهنر – استان هرمزگان  –  شهرستان بندر عباس – فاصله تا مرکزاستان  (KM)  – فاصله تا تهران  ۱۵۰۰ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۱۷ (KM)

بندر امام خمینی – استان خوزستان  –  شهرستان ماهشهر – فاصله تا مرکزاستان ۱۰۰ (KM)  – فاصله تا تهران  ۱۰۰۰ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۱۸ (KM)

بندر خرمشهر  – استان خوزستان  –  شهرستان خرمشهر – فاصله تا مرکزاستان ۱۲۵ (KM)  – فاصله تا تهران  ۹۹۷ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۱۵ (KM)

بندر امیر آباد  – استان مازندران  –  شهرستان بهشهر – فاصله تا مرکزاستان ۶۰ (KM)  – فاصله تا تهران  ۳۰۰ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۵۰ (KM)

بندربوشهر  – استان بوشهر  –  شهرستان بوشهر – فاصله تا مرکزاستان   (KM)  – فاصله تا تهران  ۱۱۰۰ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۳ (KM)

بندرانزلی  – استان گیلان –  شهرستان بندر انزلی – فاصله تا مرکزاستان  ۴۰  (KM)  – فاصله تا تهران  ۳۶۵ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۳۰ (KM)

بندرلنگه  – استان هرمزگان –  شهرستان بندر لنگه – فاصله تا مرکزاستان  ۱۸۵  (KM)  – فاصله تا تهران  ۱۷۰۰ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۶ (KM)

آبادان  – استان خوزستان –  شهرستان آبادان – فاصله تا مرکزاستان  ۱۲۰  (KM)  – فاصله تا تهران  ۱۰۰۰ (KM) –  فاصله تا فرودگاه ۵ (KM)

 


 خدمات حمل و نقل بین المللی زمینی ، دریایی و هوایی ویرا ساحل پارس
ویرا

ویرا ساحل پارس