حمل و نقل بین المللی جاده ای

حمل و نقل بین‌المللی کالا در جاده‌ها تحت کارنه تیر (TIR)

تیر

حمل و نقل زمینی

در حمل و نقل بین‌المللی زمینی طبق مفاد کازانه تیر مقرر گردید کشورهایی که به عضویت کنوانسیون مذکور درآمده یا در می‌آیند ، چنانچه وسیله‌ نقلیه‌ای را طبق شرایط این کنوانسیون بارگیری و پلمپ کنند ، این وسیله از بازرسی در مرزها به جز موارد مشکوک معاف بوده و نیازی به تودیع ضمانت‌نامه یا پرداخت وجه نقد در مرزهای کشورهای عضو کنوانسیون نداشته و با ارائه کارنه تیر خود ، به راحتی از مرزها عبور کرده تا به مقصد خود برسند.

کشور ما نیز در سال ۱۳۶۳ به این کنوانسیون ملحق شد و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی با سپردن تضمینات لازم به موسسه ضامن که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است، از مزایای کنوانسیون تیر برخوردار شده و وسایط نقلیه تحت پوشش آنها به راحتی نسبت به حمل کالا به کشورهای عضو کنوانسیون اقدام می‌کنند.

وسایط نقلیه‌ای که تحت پوش کنوانسیون تیر مبادرت به حمل کالا می‌نمایند ، دارای محفظه قابل پلمپ هستند و با تابلوهای مستطیل شکل که کلمه تیر روی آن نوشته و در جلو و عقب آن نصب گردیده است قابل تمایز با سایر وسایط نقلیه هستند.

برای اینگونه وسایط نقلیه دفترچه‌ای به نام «کارنه تیر» صادر می‌شود که برای یک سفر معتبر است و جهت تردد آنها در سایر کشورها نیاز به سند گمرکی دیگری از جمله کارنه دوپاساژ نیست.

 

راه نامه کامیون یا CMR

راه‌نامه کامیون سندی غیر قابل معامله است که جهت حمل کالا با کامیون  در حمل و نقل بین‌المللی زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد . این سند مخصوص حمل کنندگان با کامیون بوده و حدود مسئولیت های متصدیان حمل و نقل جاده ای را مشخص می‌نماید و معمولا در ۶ الی ۱۴ نسخه صادر می گردد که ۳ نسخه آن اصلی می باشد که به امضا صادر کننده حمل کننده و گیرنده کالا می‌رسد و بقیه نسخ آن جهت گمرکات ورودی و خروجی کشورهای بین راه مورد استفاده قرار می‌گیرد . این سند تحت مقررات ببین المللی حمل کالا از طریق جاده(CONVETION MERCHANDISE ROUTIER=CMR) صادر می‌گردد .اهم اطلاعات مندرج در راه نامه کامیون به شرح زیر است :

۱- نام و نشانی فرستنده کالا یا کارگزار آن

۲- نام و نشانی حمل کننده کالا

۳- نام و نشانی گیرنده کالا

۴- تاریخ صدور و تاریخ حمل

۵- تاریخ و محل بارگیری در مبدا و همچنین تاریخ و محل تحویل در مقصد

۶- وزن خالص و ناخالص محموله

۷- هزینه های مربوط به حمل و گمرک و غیره

۸- مشخصات کالا از لحاظ ابعاد , نوع بسته بندی , نوع کالا , تعداد و علایم روی آن

۹- ذکر این که آیا انتقال از کامیونی به کامیون دیگر کجاز است یا خیر ؟

۱۰- اسناد ضمیمه

بارنامه حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل بین‌المللی زمینی نيز مانند انواع ديگر حمل و نقل بارنامه صادر مى‌شود يعنى محموله‌اى که از يک نقطه به نقطه ديگر به‌وسيله کاميون حمل مى‌گردد داراى بارنامه مى‌باشد , , و به دو صورت حمل فول تراک و خرده بار که شامل نکات زير است:

۱. مشخصات و نشانى ارسال‌کننده کالا

۲. مبداء ارسال کالا

۳. مشخصات و نشانى گيرنده کالا

۴. تعداد بسته‌ها و اندازه و وزن کالا

۵. نوع کالا

۶. مقصد و محل وصول کالا

۷. نرخ کرايه حمل و نقل

۸. تعداد نسخه‌هاى بارنامه که حداقل بايد سه نسخه باشد که معمولاً نسخه اول نزد ارسال‌کننده کالا باقى مى‌ماند و نسخه دوم براى گيرنده کالا فرستاده مى‌شود و نسخه سوم به متصدّى حمل و نقل داده مى‌شود و بايد ارسال‌کننده و متصدّى حمل و نقل آن را امضاء نموده باشند.


 خدمات حمل و نقل بین المللی زمینی ، دریایی و هوایی ویرا ساحل پارس
ویرا ساحل پارس