صادرات واردات

خدمات حمل و نقل بین المللی زمینی ، دریایی و هوایی

صادرات واردات

بر اساس مقررات صادرات و واردات کالای ورودی و صدوری به سه گروه تقسیم میشوند :

 • ۱-کالای مجاز : صدور و ورود آن نیاز به کسب مجوز ندارد .
 • ۲- کالای مشروط : صدور یا ورود آن با کسب مجوزهای مربوطه امکان پذیر است .
 • ۳-کالای ممنوع : صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام یا قانون ممنوع می باشد .

اسناد واردات 

اسناد واردات اسنادی هستند که در روند واردات به آن ها نیازمندیم، تعدادی از این اسناد عبارتند از:

 • سفارش خرید از خریدار
 • فاکتور فروش از منبع CI(مخفف Commercial Invoice)
 • گواهی مبدا CO (مخفف Country of Origin)
 • بارنامه BL (مخفف Bill of Landing)
 • اعلامیه ورود
 • لیست بسته بندی PL (مخفف Packing List)

اسناد صادرات

 • سفارش خرید از خریدار
 • فاکتور فروش از منبع CI(مخفف Commercial Invoice)
 • گواهی مبدا CO (مخفف Country of Origin)
 • لیست بسته بندی PL (مخفف Packing List)
 • صورتحساب حمل
 • بارنامه BL (مخفف Bill of Landing)

و هر سند دیگری که بر حسب شرایط LC، توسط خریدار و یا موسسات مالی برای واردات به کشورشان مورد تقاضا باشد.

مراحل ترخیص کالا

جهت ترخیص کالای موضوع واردات قطعی مراحل زیر طی می گردد :

  1. تنظیم اسناد و ورود داده
  1. احراز هویت و اظهار کالا
  1. کنترل های گمرکی
  1. پرداخت و صدور سند ترخیص
  1. بارگیری و خروج کالا از گمرک
  1. کنترل های بعد از خروج کالا

صاحب کالا با نماینده وی در بدو ورود کالا به گمرک باید اسناد کالا را در دست داشته و با کنترل نهایی آنها آماده اظهار شود. اسناد مورد نیاز برای اظهار کالا جهت واردات قطعی عباتند از :

 •  اظهارنامه واردات قطعی ( پیش نویس و فرم تکمیل شده چاپی )
 •  کپی کارت بازرگانی معتبر ( مرتبه اول اصل کارت جهت کدینگ )
 •  قبض انبار
 •  بارنامه
 • ترخیصیه
 •  گواهی مبدأ
 •  فاکتور یا سیاهه خرید
 •  اعلامیه تأمین ارز یا نامه برات ( در صورتی که روش پرداخت اعتبار اسنادی یا برات باشد )
 •  پروفورما ( پیش فاکتور )
 •  مجوز ثبت سفارش
 •  لیست عدلبندی
 •  بیمه نامه
 • پروانه بهره برداری ( حسب مورد برای شرکت های تولیدی )
 •  کاتالوگ و بروشور ( حسب مورد )
 •  مجوزهای قانونی جهت ترخیص کالا از قبیل گواهی بهداشت، استاندارد، انرژی اتمی، قرنطینه نباتی و سایر ( حسب مورد )
 •  وکالتنامه رسمی، کارت حق العملکاری ( حسب مورد )
 •  پروانه صادراتی ( در صورتی که واردات در مقابل صادرات انجام شود )

 


 خدمات حمل و نقل بین المللی زمینی ، دریایی و هوایی ویرا ساحل پارس
 صادرات و واردات

ویرا ساحل پارس