بازدید نمایندگان از فرودگاه بین المللی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، نمایندگان و اساتید انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی «IATA» به منظور آشنایی با زیرساخت ها و شرایط فرودگاه جهت برگزاری دوره آموزشی استفاده از ظرفیت های پروازی، از بخش های مختلف فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بازدید کردند.

نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت فرودگاهها و ناوبری ایران و روسای ادارات برنامه ریزی و هماهنگی پرواز و دفتر ایمنی و استاندارد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نمایندگان IATA را در این بازدید همراهی کردند.