کانتینر

کانتینر(بار گُنج) “container” محفظه ای فلزی است که در آن محموله ها چیده می شود و با وسایل نقلیه مختلف از جمله کامیون، قطار، هواپیما و … به مقضد مورد نظر حمل می شود. ابعاد کانتینرها معمولا به شرح زیر است:

بیشتر بخوانید

قوانین حمل و نقل بین المللی

قوانین و توضیحات آن در خدمات حمل و نقل بین المللی صنعت حمل و نقل بین المللی دارای قوانین مشترکی است که کشورها در برخی از موارد ملزم به رعایت یک سری از قوانین حمل و نقل بصورت عام و قوانینی دیگر به صورت خاص میباشند.که این قوانین بالغ بر ۶۰ کنوانسیون ، موافقتنامه و پروتکل هستند که […]

بیشتر بخوانید